Adakah anda seorang pemilik hartanah Sunway?
Ya          Tidak

Saya telah membaca Notis Perlindungan Data Peribadi yang diberikan oleh Sunway Integrated Properties Sdn Bhd menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, dan saya memberi kebenaran kepada Sunway Integrated Properties Sdn Bhd untuk memproses data peribadi saya mengikut Notis Perlindungan Data Peribadi.